PERSONVERNERKLÆRING

 

SEKTIONER

1. Generell

2. Beskyttelse av dine personopplysninger

3. Dine rettigheter

4. Hvis du sender e-post til oss

5. Hvis du er kunde hos Brenderup eller på annen måte er i kontakt med oss som privatperson

6. Hvis du representerer et selskap som har et kontraktsforhold med Brenderup eller på annen måte er i kontakt med Brenderup

7. Hvis du søker om en jobb hos Brenderup

8. Slik kontakter du oss

Disse personvernreglene er lagdelt og delt inn i avsnitt basert på kategoriene av dataregistrerte, dvs. de enkeltpersonene hvis personopplysninger behandles av Brenderup. Derfor trenger du bare å lese det avsnittet (avsnitt 4-7) som er relevant for deg og som refererer til kategorien du tilhører.

1. GENERELT

1.1 Disse personvernreglene («personvernregler») beskriver hvordan Brenderup AS, registreringsnummer 983886973, Stålfjæra 9, NO-0975 Oslo, Norge («Brenderup»), samler, bruker, avslører, lagrer og på annen måte behandler personopplysninger.

1.2 Vi respekterer din rett til personvern, og vi er forpliktet til å overholde gjeldende databeskyttelsesregler og å beskytte dine rettigheter. Disse personvernreglene beskriver blant annet hvilken informasjon vi samler om deg, hvordan dine personopplysninger behandles og for hvilke formål vi samler inn og bruker personopplysningene. Disse personvernreglene beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan ta kontakt med oss vedr. bruken av dine personopplysninger.

1.3 Brenderup er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

1.4 Personopplysninger betyr alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en levende fysisk person («personopplysninger»).

2. BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGERR

2.1 Du skal alltid føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Vi bruker et bredt spekter av sikkerhetsforanstaltninger som beskytter dine personopplysninger mot uønsket tilgang, endring og sletting.

2.2 Vi beskytter dine personopplysninger ved hjelp av kommersielt rimelige forholdsregler for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. Disse tiltakene inkluderer datakryptering, brannmurer, automatiske tidsavbrudd og engangs-tilgangslinker som utløper i løpet av timer. Derfor kan du være trygg på at dine personopplysninger er i trygge hender.

3. DINE RETTIGHETER

3.1 TILGANG, KORREKSJONER

Du har alltid rett til å spørre oss om vi behandler noen av dine personopplysninger, og i så fall få tilgang til en kopi av slike personopplysninger. Videre har du rett til å be om at vi retter eller oppdaterer dine personopplysninger hvis noe er galt eller mangler.

3.2 SLETTING, BEGRENSNING AV BRUK OG DATAPORTABILITET

Under visse omstendigheter (uttrykt i gjeldende lov om databeskyttelse), kan du be om at Brenderup begrenser bruken av dine personopplysninger eller sletter personopplysninger. Hvis du har gitt oss personopplysninger, har du også rett til å få dine personopplysninger sendt til deg, i et strukturert og tilgjengelig format, for overføring til en annen bruker/behandler.

3.3 TILBAKEKALL AV SAMTYKKE

Hvis Brenderup behandler personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke samtykket til enhver tid gjennom en skriftlig melding som sendes til Brenderup.

3.4 FORESPØRSLER OG KLAGER

3.4.1 Hvis du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, eller hvis du har spørsmål angående personopplysninger som er lagret hos oss eller om disse personvernreglene, er det bare å ta kontakt med oss (for kontaktinformasjon, se avsnitt 8 nedenfor).

3.4.2 Skulle du være misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, vennligst gi oss beskjed, og vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme dine klager. Din integritet er svært viktig for oss, og vi forsøker alltid å beskytte og sikre dine personopplysninger på best mulig måte. Skulle vi likevel, etter din mening, mislykkes med denne ambisjonen, vær oppmerksom på at du også har rett til å sende inn en klage til svenske databeskyttelsesmyndigheten, Datainspektionen, eller annen slik myndighet som kan bestemmes i fremtiden.

4. HVIS DU SENDER E-POST TIL OSS

4.1 GENERELT

Dette avsnittet gjelder hvis du, enten som privatperson eller som representant for ditt firma, har sendt e-post til en ansatt eller annen representant for Brenderup.

4.2 HVILKE TYPER AV DATA BEHANDLER VI?

Vi samler personopplysninger i form av navn, e-postadresse og annen informasjon som du frivillig deler gjennom e-postmeldinger du sender til oss.

4.3 HVORDAN BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER MOTTATT I E-POST?

Ved mottak av en e-post, vil vi vurdere om vi har noen grunn og juridisk grunnlag i henhold til avsnitt 5, 6 eller 7 for å lagre eller på annen måte fortsette å behandle de mottatte personopplysningene. Hvis vi avgjør at slik grunn og juridisk grunn eksisterer, vil vi fortsette å behandle de mottatte personopplysningene i samsvar med avsnitt 5, 6 eller 7, som gjeldende. Ellers vil vi slette personopplysningene som er mottatt gjennom e-posten.

5. HVIS DU ER KUNDE HOS BRENDERUP ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER I KONTAKT MED OSS SOM PRIVATPERSON

5.1 GENERELT

Dette avsnittet gjelder hvis du er kunde hos Brenderup eller på annen måte er i kontakt med Brenderup som privatperson vedr. våre produkter eller tjenester.

5.2 HVILKE TYPER AV DATA BEHANDLER VI?

5.2.1 Hvis du er kunde hos Brenderup
Vi behandler dine personopplysninger i form av navn, e-postadresse, hjemmeadresse, telefonnummer, personnummer, informasjon om førerkortet ditt samt personopplysningene som er angitt på førerkortet ditt, inkludert bilde av deg, informasjon om din nåværende og tidligere bruk av våre produkter eller tjenester, inkludert eventuelle løpende utgifter, ulykker eller sen betaling, brukerkonto og passord dersom du bruker en hvilken som helst online konto levert av oss, detaljer om spørsmål du har gjort og annen informasjon om deg som du frivillig sender til oss.

5.2.2 Hvis du ikke er kunde hos Brenderup
Vi behandler personopplysninger som du frivillig har gitt oss, f.eks. ditt navn eller din e-postadresse.

5.3 HVORFOR BEHANDLER VI DINE OPPLYSNINGER?

5.3.1 Hvis du er kunde hos Brenderup
Vi behandler dine personopplysninger for å kunne tilby våre produkter eller tjenester og administrere kontrakten med deg. Videre behandler vi kontaktinformasjonen din for å markedsføre og ellers informere deg om vår virksomhet, produkter, tjenester og lignende.

5.3.2 Hvis du ikke er kunde hos Brenderup eller en kunde som er interessert i flere produkter eller tjenester fra oss
Vi behandler dine personopplysninger for å svare på spørsmål om fremtidige avtaler om levering av våre produkter eller tjenester. Videre behandler vi kontaktinformasjonen din for å markedsføre og ellers informere deg om vår virksomhet, produkter, tjenester og lignende.

5.4 RETTSGRUNNER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

5.4.1 Hvis du er kunde hos Brenderup
Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger med det formål å levere våre produkter eller tjenester og å administrere kontrakten med deg er at behandlingen er nødvendig for kontraktens gjennomføring med deg. Videre er behandlingen for markedsføring/informasjonsformål basert på vår legitime interesse for å informere om vår virksomhet.

5.4.2 Hvis du ikke er kunde hos Brenderup eller en kunde som er interessert i flere produkter eller tjenester fra oss
Rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger med det formål å svare på spørsmål om fremtidige kontrakter er at behandlingen er nødvendig for å kunne iverksette tiltak før vi inngår en kontrakt med deg. Videre er behandlingen for markedsføring/informasjonsformål basert på vår legitime interesse for å informere om vår virksomhet.

5.5 HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

5.5.1 Hvis du er kunde hos Brenderup
Dine opplysninger vil bli lagret så lenge kontraktsforholdet pågår. I tillegg beholder Brenderup personopplysningene i den grad det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare eventuelle rettslige krav.

5.5.2 Hvis du ikke er kunde hos Brenderup eller en kunde som er interessert i flere produkter eller tjenester fra oss.
Dine personopplysninger lagres bare så lenge det er behov for å beholde opplysningene for å oppfylle formålene som opplysningene ble samlet inn for i samsvar med disse personvernreglene. Videre vil personopplysningene bli slettet hvis

(i) du informerer oss om at interessen for våre produkter og tjenester er opphørt,
(ii) leveransen av det aktuelle produktet eller tjenesten avbrytes av Brenderup, eller
(iii) du ber om at vi sletter dine personopplysninger.

Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du er kunde hos Brenderup, vil dine personopplysninger beholdes i samsvar med avsnitt 5.5.1.

5.6 HVORDAN KAN OPPLYSNINGENE BLI DELT?

5.6.1 Hvis du er kunde hos oss kan vi dele dine personopplysninger med våre pålitelige underleverandører i den grad det er nødvendig for utførelsen av kontrakten vi har inngått med deg. De kan ha behov for tilgang til personopplysningene i sitt oppdrag for oss, men de vil ikke ha lov til å bruke personopplysningene til andre formål. Videre (og uansett om du er kunde eller ikke), er det visse tjenesteleverandører for Brenderup, inkl. leverandører av IT-systemer, som kan få tilgang til dine personopplysninger. Brenderup kan benytte en databehandler for å behandle personopplysninger på vegne av Brenderup. Brenderup er ansvarlig for at databehandlerens behandling overholder de rettslige kravene som gjelder for behandlingen.

5.6.2 Brenderup vil ikke selge, handle eller leie ut dine personopplysninger til tredjeparter.

5.6.3 Med mindre annet er angitt i noen spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, vil Brenderup ikke overføre dine personopplysninger til noe land utenfor EU/EØS.5.6.4 Personopplysninger kan bli opplyst av Brenderup for å overholde juridiske krav eller andre krav fra offentlige myndigheter for å beskytte Brenderups juridiske interesser eller for å oppdage, hindre eller trekke oppmerksomhet mot svindel eller andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

6. HVIS DU REPRESENTERER ET SELSKAP SOM HAR ET KONTRAKTSFORHOLD MED BRENDERUP ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER I KONTAKT MED BRENDERUP

6.1 GENERELT

Denne delen gjelder hvis du er ansatt eller på annen måte representerer et selskap som Brenderup har et løpende avtaleforhold med, eller at Brenderup har etablert kontakt med for å diskutere mulighetene for slik avtaleforhold eller til annen hensikt.

6.2 HVILKE TYPER OPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger om deg:

(i) kontaktinformasjon, dvs. navn, e-postadresse, telefonnummer,
(ii) informasjon knyttet til arbeid, dvs. arbeidsgiver, jobbtittel, jobb gateadresse, og
(iii) andre opplysninger som du med vilje deler, for eksempel informasjon om deg som du frivillig sender til oss i form av tekst eller deler i andre sammenhenger.

6.3 HVORFOR BEHANDLER VI DINE OPPLYSNINGER?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

(i) for å sende varsler eller meldinger til deg som er relatert til en avtale mellom firmaet ditt og Brenderup;
(ii) for å kunne ellers utføre, vedlikeholde og utføre våre forpliktelser i henhold til en avtale med din bedrift;
(iii) for å diskutere eventuelle fremtidige kontraktforhold mellom firmaet ditt og Brenderup; eller
(iv) for å gi deg informasjon om Brenderups produkter eller tjenester, eller for å invitere deg til aktiviteter eller arrangementer.

6.4 RETTSGRUNNER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dersom det er aktuelt, utføres behandlingen som nevnt i avsnitt 4.3 på grunnlag av vår legitime interesse for:

(i) å opprettholde, vedlikeholde og administrere et kontraktsforhold som vi har med din bedrift;
(ii) å opprettholde partnerskapet med din bedrift og gi bedriften din relevant produkt-, løsnings- og tjenestetilbud, og
(iii) å markedsføre, promotere og demonstrere vår virksomhet, produkter, løsninger, tjenester, arrangementer og lignende.

6.5 HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

6.5.1 Hvis bedriften har avtaleforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger i vår database til kontraktsforholdet med firmaet opphører. Personopplysningene dine vil imidlertid (hvis de er inkludert i kontraktsteksten) fortsette å bli behandlet som en del av kontraktsteksten, så lenge kontrakten beholdes for å beskytte Brenderups juridiske interesser.

6.5.2 Hvis vi har samtaler med bedriften din, men slike diskusjoner ikke fører til at noen kontrakt inngås, vil vi slette dine personopplysninger fra våre databaser når det ikke lenger er nødvendig for de nevnte samtalene.

6.5.3 Hvis vi ikke har startet noen samtaler med bedriften din, men er interessert i å gi bedriften din markedsføringsmateriell og annen informasjon om vår virksomhet, våre produkter, løsninger, arrangementer etc., behandler vi dine personopplysninger i løpet av 3 år, deretter sletter vi opplysningene (så lenge ingen diskusjoner om et fremtidig samarbeid er innledet). Videre vil vi slette dine personopplysninger behandlet for direkte markedsføringsformål hvis du protesterer mot behandling for slike formål.

6.6 HVORDAN KAN OPPLYSNINGENE BLI DELT?

6.6.1 Brenderup kan dele dine personopplysninger med våre pålitelige underleverandører i den grad det er nødvendig for utførelsen av kontrakten vi har inngått med din bedrift. De kan ha behov for tilgang til personopplysningene i sitt oppdrag for oss, men de vil ikke ha lov til å bruke personopplysningene til andre formål. Videre er det visse tjenesteleverandører for Brenderup, inkl. leverandører av IT-systemer, som kan få tilgang til dine personopplysninger. Brenderup kan benytte en databehandler for å behandle personopplysninger på vegne av Brenderup. Brenderup er ansvarlig for at databehandlerens behandling overholder de rettslige kravene som gjelder for behandlingen.

6.6.2 Brenderup vil ikke selge, handle eller leie ut dine personopplysninger til tredjeparter.

6.6.3 Med mindre annet fremgår av noen spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, vil Brenderup ikke overføre dine personopplysninger til noe land utenfor EU/EØS.

6.6.4 Personopplysninger kan bli opplyst av Brenderup for å overholde juridiske krav eller andre krav fra offentlige myndigheter for å beskytte Brenderups juridiske interesser eller for å oppdage, hindre eller trekke oppmerksomhet mot svindel eller andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

7 HVIS DU SØKER OM JOBB HOS BRENDERUP

7.1 GENERELT

Denne delen gjelder hvis du søker om jobb hos Brenderup, enten det er en kunngjort ledig stilling eller ved å sende inn en uoppfordret søknad. Vi ønsker alle søknader velkommen og er nysgjerrige på alle som ønsker å bli med på laget vårt!

7.2 HVILKE TYPER OPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi behandler dine personopplysninger som er blitt forespurt av oss eller levert av deg skriftlig eller muntlig. Vi samler ikke noen personopplysninger om deg fra noen tredjepart. Person- og kontaktinformasjonen består av navn, fødselsdato, adresse (inkl. e-postadresse), telefonnummer, gjeldende arbeidsstilling (hvis aktuelt) og CV (inkludert bilde hvis du har tatt med bildet på CV).

7.3 HVORFOR BEHANDLER VI DINE OPPLYSNINGER?

Brenderup behandler personopplysninger knyttet til deg for å vurdere din søknad og for å avgjøre om vi ønsker å tilby deg en stilling hos Brenderup.

7.4 RETTSGRUNNER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

7.4.1 Søknad om en kunngjort ledig stilling eller om du går videre til et jobbintervju. Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger som vi mottar i forbindelse med en rekrutteringsprosess vedrørende en kunngjort ledig stilling, eller om du går videre til et jobbintervju etter en uoppfordret søknad, er at behandlingen er nødvendig for å iverksette tiltak før vi inngår en (ansettelses-) kontrakt med deg.

7.4.2 Uoppfordret søknad og personopplysninger lagret for fremtidige rekrutteringsprosesser. Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger som vi mottar gjennom en uoppfordret søknad der vi for øyeblikket ikke har noen ledige stillinger å tilby, eller som vi lagrer etter en fullført rekrutteringsprosess (om en stilling som er tildelt en annen søker) er samtykket gitt av deg til slik behandling.

7.5 HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

7.5.1 Opplysningene dine vil bli lagret så lenge rekrutteringsprosessen er i gang og deretter i en periode på 1 år, der Brenderup vil beholde personopplysningene til forsvar for eventuelle rettslige krav.

7.5.2 Hvis vår behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, beholder vi dine personlige opplysninger til du trekker tilbake samtykket ditt. Vi vil imidlertid under alle omstendigheter slette dine personopplysninger hvis formålet med behandlingen av opplysningene opphører.

7.6 HVORDAN KAN OPPLYSNINGENE BLI DELT?

7.6.1 Bare de av Brenderups ansatte og eventuelt eksterne rekrutterere som er direkte involvert i en relevant rekrutteringsprosess har tilgang til dine personopplysninger. Videre, er det visse tjenesteleverandører for Brenderup, inkl. leverandører av IT-systemer, som kan få tilgang til dine personopplysninger. Brenderup kan benytte en databehandler for å behandle personopplysninger på vegne av Brenderup. Brenderup er ansvarlig for at databehandlerens behandling overholder de rettslige kravene som gjelder for behandlingen.

7.6.2 Brenderup vil ikke selge, handle eller leie ut dine personopplysninger til tredjeparter.

7.6.3 Med mindre annet er angitt i noen spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, vil Brenderup ikke overføre dine personopplysninger til noe land utenfor EU/EØS.

7.6.4 Personopplysninger kan bli opplyst av Brenderup for å overholde juridiske krav eller andre krav fra offentlige myndigheter for å beskytte Brenderups juridiske interesser eller for å oppdage, hindre eller trekke oppmerksomhet mot svindel eller andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

 

8 SLIK KONTAKTER DU OSS

Du kan kontakte oss via: Brenderup AS, Stålfjæra 9, NO-0975 Oslo, Norge

Denne teksten er sist oppdatert 9. mai 2018.